Certifikovaná výživová poradkyně a instruktorka fitness


...pro všežravce, vegetariány i vegany...


Analýza skladby těla na InBody R20

InBody R20 vypadá jako běžná digitální váha, ale zdání klame. InBody R20 je více-frekvenční bioimpedanční analyzér složení těla. Je to přístroj, který díky vodivosti a odporu lidského těla dokáže přesně určit kolik má tělo vody, tuku, svalové hmoty a dalších ukazatelů složení.

Navíc provede výpočet:

» BMI (index tělesné hmotnosti)
» WHR (poměr boku a pasu - břišní obezita)
» BMR (bazální metabolismu - minimální kalorická potřeba) a dalších údajů

InBody R20 používá 8 dotykových elektrod, jimiž je do těla vpouštěn proud o různém napětí a proudění, díky čemuž získáváme 5 různých impedancí pro trup a zvlášť pro každou ze 4 končetin. Touto exkluzivní hloubkovou analýzou lze dosáhnout přesného stanovení celkového tělesného složení a je jí také možno měřit svalovou hmotu v jednotlivých tělesných částech.

Díky této technologii (DSM-BIA) ukáže InBody R20 rozložení tuků a svalů na jednotlivých částech těla (trupu a končetinách)

Výsledky analýzy:

» Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
» BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
» Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
» Hodnocení tukové a svalové tkáně
» Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Analýza na InBody R20 zahrnuje:

» Celková tělesná hmotnost
» Množství svalové hmoty, tělesného tuku a vody
» Bez-tuková hmota
» BMI (index obezity)
» Procentuální podíl tělesného tuku
» WHR – poměr pasu k bokům
» BMR – bazální metabolismus (doporučení minimální kalorické potřeby)
» Hodnocení tukové a svalové tkáně
» Množství svalové hmoty a tuku spolu s vyhodnocením jednotlivých segmentů – levá/pravá ruka, trup, levá/pravá noha

Průběh měření

Měření trvá pouze několik desítek vteřin. Odstrojíte se, sundáte si všechny kovové předměty (pásky, řetízky, náramky atd.) Naboso se postavíte na přístroj, chytíte rukojeti, srovnáte se a cca 30 sekund stojíte v klidu.

Požadavky před měřením

» Nejíst a nepít 2,5 - 3 hodiny před měřením, ideální je měřit se ráno nalačno (= nejíst - neslazené tekutiny pouze v malé míře)
» Nesprchovat se před měřením
» Minimálně 1 den před analýzou se vyhnout sportovním aktivitám a sauně (cvičení až po měření) - rozehřátý organismus může vykazovat jiné hodnoty.
» 24 hodin před vyšetřením nepít alkohol
» Zajít si na toaletu
» Odložit všechny kovové ozdoby a šperky
» Chvíli být v klidu (cca 5 minut)
» Opakované měření plánovat ve stejném čase, za stejných podmínek, ve stejném oděvu
» Není nutné se svlékat, ale pro každé další měření je vhodné zachovávat stejný oděv
» Měří se na boso. Pokud jsou namazaná chodidla (nebo i dlaně), bude potřeba je před měřením opláchnout nebo otřít

Přístroj změří všechny od 6 – 99 let, maximální váha pro InBody R20 je 150 kg.

Měření se nedoporučuje

» V době menstruace (zkreslování výsledků)
» V těhotenství, zvláště 1. trimestr (dle řady studií Biospace je měření bezpečné)
» V případě kovových implantátů (záleží na umístění)
» Pokud chybí končetina (nelze změřit)

Měření je zakázáno, pokud máte kardiostimulátor nebo jiné elektronické zařízení ovlivňující Vaše zdraví.

Vzorový výsledkový list