Certifikovaná výživová poradkyně a instruktorka fitness


...pro všežravce, vegetariány i vegany...


Analýza skladby těla na InBody 230

InBody 230 je profesionální přístroj určený k diagnostice a analýze složení těla, který zaručuje jedno z nejpřesnějších měření. Měření na Inbody 230 je jedno z nejlepších a nejpřesnějších měření složení lidského těla dostupných v našich podmínkách. Na rozdíl od ručních jednoduchých tukoměrů nebo i speciálních vah neměří jen horní nebo spodní polovinu těla, ale tělo komplexně.

Technologie měření na InBody je unikátní na rozdíl od jiných bioimpedančních přístrojů. Používá přímé měření segmentů (DSM-BIA = světově patentovaná technologie). Má 8 dotykových elektrod. Díky své unikátní technologii nepoužívá empirické odhady, ale pracuje s faktickým měřením. Proto pro výsledek měření není důležitý věk, pohlaví ani sportovní aktivita klienta. Jako jediný přístroj má ve své interpretaci nejen výsledky měření, ale také „normální rozmezí“ naměřených veličin = hodnotu, kde by se měl daný jedinec vyskytovat. Výsledky jsou velice přehledné a lehce pochopitelné.

Máte zde na výběr ze dvou druhů analýz – základní a komplexní.

Základní analýza zahrnuje:

» Celková tělesná hmotnost
» Množství svalové hmoty, tělesného tuku a vody
» Bez-tuková hmota
» BMI (index obezity)
» Procentuální podíl tělesného tuku
» WHR – poměr pasu k bokům
» BMR – bazální metabolismus (doporučení minimální kalorické potřeby)
» Hodnocení tukové a svalové tkáně
» Množství svalové hmoty a tuku spolu s vyhodnocením jednotlivých segmentů – levá/pravá ruka, trup, levá/pravá noha
» Energetický výdej v kcal při různých sportovních aktivitách

Komplexní analýza zahrnuje:

» Údaje ze základní analýzy
» Edém (otok) v jednotlivých tělesných segmentech
» Oblast útrobního (viscerálního) tělesného tuku
» Růstový graf pro jedince pod 18 let
» Nutriční diagnóza v jednotlivých tělesných segmentech (proteiny, minerály, tuk, edém)
» Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
» Metabolický věk
» Intracelulární/extracelulární tělesná voda
» Hmotnost kosterních minerálů
» Hmotnost buněčné hmoty v těle
» Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
» Změří obvody jednotlivých částí těla: obou horních i dolních končetin, krku, hrudníku, pasu a boků
» Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
» Historie tělesného složení (výsledky 10 testů)

U komplexní analýzy ode mě dostanete celkem 15 stran informací o Vašem těle.

Průběh měření

Měření trvá pouze několik desítek vteřin. Odstrojíte se, sundáte si všechny kovové předměty (pásky, řetízky, náramky atd.) Naboso se postavíte na přístroj, chytíte rukojeti, srovnáte se a cca 30 sekund stojíte v klidu.

Požadavky před měřením

» Nejíst a nepít 2,5 - 3 hodiny před měřením, ideální je měřit se ráno nalačno (= nejíst - neslazené tekutiny pouze v malé míře)
» Nesprchovat se před měřením
» Minimálně 1 den před analýzou se vyhnout sportovním aktivitám a sauně (cvičení až po měření) - rozehřátý organismus může vykazovat jiné hodnoty.
» 24 hodin před vyšetřením nepít alkohol
» Zajít si na toaletu
» Odložit všechny kovové ozdoby a šperky
» Chvíli být v klidu (cca 5 minut)
» Opakované měření plánovat ve stejném čase, za stejných podmínek, ve stejném oděvu
» Není nutné se svlékat, ale pro každé další měření je vhodné zachovávat stejný oděv
» Měří se na boso. Pokud jsou namazaná chodidla (nebo i dlaně), bude potřeba je před měřením opláchnout nebo otřít

Přístroj změří všechny od 3 – 99 let, maximální váha pro InBody 230 je 250 kg, rozsah výšky 95-220 cm.

Měření se nedoporučuje

» V době menstruace (zkreslování výsledků)
» V těhotenství, zvláště 1. trimestr (dle řady studií Biospace je měření bezpečné)
» V případě kovových implantátů (záleží na umístění)
» Pokud chybí končetina (nelze změřit)

Měření je zakázáno, pokud máte kardiostimulátor nebo jiné elektronické zařízení ovlivňující Vaše zdraví.

Vzorový výsledkový list základní a komplexní analýzy